II Sympozjum Zintegrowana Opieka Zdrowotna

9 Listopada 2016, 08:30-15:00 (Środa)

Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
  Rodzaj Dostępne do Liczba
  Rejestracja
już niedostępne -

Podczas sympozjum omówienie zostaną m.in. przykłady koordynacji w opiece medycznej w Polsce i Europie - model POZ+, a także narzędzia e-zdrowia wspierające prace zespołów opieki zintegrowanej.

Organizatorzy - Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych i Pomorski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia - stawiają sobie za cel uzyskanie przez województwo pomorskie statusu wiodącego, doświadczonego regionu przygotowanego do prowadzenia pilotażowych projektów zintegrowanej opieki zdrowotnej - wymiana doświadczeń i postęp prac.

Chodzi także o integrację głównych podmiotów odpowiedzialnych za regionalny system zdrowia w ramach swoich kompetencji do prowadzenia wspólnych działań wobec zmieniających się uwarunkowań systemu zdrowia.

Konieczny jest bowiem rzeczywisty rozwój współpracy międzysektorowej i aktywne włączenie w ten proces samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych województwa pomorskiego.

Rejestracja na wydarzenie będzie możliwa od 10 października 2016 r.

Więcej informacji na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego: pomorskie.eu

Zobacz również:

konferencje konferencje w Gdańsku wydarzenia Gdańsk